Dieren zijn vaak al dan niet onbewust het slachtoffer van menselijk gedrag. Dat kan gaan van een onderschatte impulsaankoop, relatiebreuken, geweld of erger … Dieren hebben geen stem en kunnen zich niet verzetten tegen de evolutie van onze maatschappij.

Een betere wereld

Daarom hebben we in 2016 beslist een platform op te richten waarmee we helpen dieren een tweede kans te geven. Een kans op een betere thuis, een leven dat ze zonder meer verdienen! En voor ons een kans om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Wij helpen graag andere doelen

Animadopt is slechts één van de vele mogelijkheden waarmee u dieren kan helpen. Graag helpen we ook andere goede doelen door gratis linken te voorzien naar deze doelen zodat zij ook de nodige aandacht krijgen.

Continue verbetering en bekendmaking

Indien er donaties zijn voor Animadopt, garanderen wij dat deze integraal ingezet worden voor de verbetering van de portaalsite of verdere bekendmaking (bijvoorbeeld facebook campagnes) zodat Animadopt nog meer onder de aandacht gebracht wordt en er dus nog meer dieren een tweede kans krijgen om een echt thuis te vinden.

Vanzelfsprekend staan wij open voor verbeteringen voor ons platform of eventuele samenwerkingen.